ANUNȚ

În urma susținerii concursului din 12.09.2019 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier grad superior la comp, starea civila si autoritate tutelara din aparatul de specialitate al Primarului comunei Stanisesti Bacău, s-au obținut următoarele rezultate:

Nr. crt. Candidat Punctaj obtinut la proba scrisă Punctaj obtinut la interviu Punctaj final Rezultat final
1 Proca Maria

Livia

74,00 puncte 92,00 puncte 166,00 puncte ADMIS

Data afișării: 16.09.2019

Ora: 9,00

Descarca anunt