Organigrama Primăria Stănișești - 2021

STATUL DE FUNCTII 2021