INVITAȚIE DE PARTICIPARE-Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice cu domiciliul în Sectorul 3 ” cod CPV 794200000-4 Servicii de asistență la domiciliu. click aici