Registrele Publice pentru Comuna Stănișești

Consultă documentele de interes public, precum datele și elementele specifice prin care unitatea administrativ-teritorială se distinge în raport cu alte unități similare, hotărârile consiliului local, dispozițiile primarului, bugetele locale, etc.

Statutul Unitații Administrativ Teritoriale

Regulamentele privind procedurile administrative

Datele de identificare și elementele prin care unitatea administrativ-teritorială se distinge de alte unitați similare.
Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și proiectele de hotărâri ale Consiliului Local, cât și dispozițiile primarului.
 • Regulamentul măsurilor metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative
 • Regulamentul măsurilor metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale autorității executive

Hotărârile autorității deliberative

Dispozițiile autorității executive

Hotărârile Consiliului Local atât cele cu caracter normativ, cât și cele cu caracter individual.
Actele administrative emise de primar, precum Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții și Registrul pentru evidența dispozițiilor.

Documente și informații financiare

Alte documente

 • Informațiile publice privind bugetele locale.
 • Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/constrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris
 • Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiile executive
 • Minutele în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică
 • Informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale
 • Informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ
 •  Procesele-verbale ale ședintelor autorității deliberative
 • Declarațiile de căsătorie
 • Alte documente neprevazute la lit. a-g si care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoștință publică
 • Alte documente neprevazute la lit. a-h a căror aducere la cunostința publică se apreciază ca fiind oportună și necesară