Politica privind utilizarea dispozitivelor mobile

PRIMARIA COMUNEI STĂNIŞEŞTI

 1. Introducere
  Dispozitivele mobile reprezintă o componentă tot mai mare a vieții de zi cu zi, deoarece dispozitivele devin mai mici și mai puternice, iar numărul de sarcini care pot fi îndeplinite cu ajutorul lor și departe de birou crește. Cu toate acestea, pe măsură ce capabilitățile cresc, în mod evident, cresc și riscurile. Comenzile de securitate care protejează mediul desktop static nu sunt la fel de sigure atunci când se utilizează un dispozitiv mobil în afara limitelor unei clădiri de birouri.
  Ca exemple de dispozitive mobile, putem enumera:
  • Laptopuri.
  • Notebookuri.
  • Tablete.
  • Smartphone-uri.
  • Ceasuri inteligente.
  Scopul acestei politici este de a stabili măsurile care trebuie să fie utilizate atunci când se utilizează dispozitive mobile. Se intenționează să se reducă următoarele riscuri:
  • Pierderea sau furtul de dispozitive mobile, inclusiv datele pe care acestea le conțin.
  • Compromiterea informațiilor clasificate prin acces neautorizat.
  • Introducerea în rețea a virușilor sau a programelor malware.
  • Pierderea reputației.
  Este important ca măsurile stabilite în această politică să fie respectate în orice moment în utilizarea și transportul dispozitivelor mobile.
  Această politică se aplică tuturor sistemelor, persoanelor și proceselor care constituie sistemele informatice ale organizației, inclusiv membrii consiliului, directorii, angajații, furnizorii și alte părți terțe care au acces la sistemele instituției.
 2. Politica privind dispozitivele mobile
  2.1. Dispozitive furnizate de instituție
  În lipsa unei aprobări prealabile a conducerii, numai dispozitivele mobile furnizate de instituție trebuie folosite pentru a ține sau a procesa informații clasificate în numele organizației.
  Dacă se solicită utilizarea echipamentele mobile se va oferi un dispozitiv corespunzător care va fi configurat să respecte politicile organizației.
  Trebuie să se asigure că dispozitivul este transportat și depozitat în medii sigure și nu este expus unor situații în care acesta se poate deteriora. Nu se va lăsa aparatul nesupravegheat la vederea publicului, cum ar fi în spatele unei mașini, într-o sală de ședințe sau în hol.
  Nu se va elimina niciun semn de identificare de pe dispozitiv, cum ar fi o etichetă a instituției sau o serie. Se vor lua măsuri ca dispozitivul să fie blocat și protejat e o parolă puternică.
  Nu se vor stoca informații confidențiale pe dispozitiv (cum ar fi date cu caracter personal) decât dacă acest lucru a fost autorizat și dacă măsurile adecvate (de exemplu criptarea) au fost introduse. Nu se va păstra dispozitivul parolele de acces, numerele de identificare personale sau alte elemente de securitate la vedere sau ușor accesibile.
  Asigurați-vă că ecranul dispozitivului se blochează după o scurtă perioadă de neutilizare și necesită un cod de acces sau o parolă pentru a-l debloca. Parolele utilizate trebuie să fie puternice și greu de ghicit. Nu se pot seta pe dispozitiv niciun fel de conectări neasigurate (adică cele care nu necesită o parolă).
  Dispozitivul furnizat de organizație este destinat exclusiv destinației indicate: nu trebuie să fie împărtășită cu familia sau prietenii sau folosit pentru activități personale. Este posibil să vi se solicite să returnați dispozitivul în orice moment pentru inspecție și audit. Nu trebuie să instalați niciun software neautorizat sau să schimbați configurația sau setarea dispozitivului.
  Acolo unde este posibil, dispozitivul va fi securizat astfel încât toate datele de pe acesta să fie criptate și să fie accesibil doar dacă parola este cunoscută. Dacă dispozitivul este livrat cu criptare, nu dezactivați criptarea.
  Este posibil ca modificările aduse fișierelor deținute pe dispozitiv să nu fie însoțite în mod regulat dacă nu sunt conectate la rețeaua corporativă pentru o perioadă de timp. Încercați să programați ceva timp pentru a realiza acest lucru în mod regulat. Nu țineți propriile backup-uri necriptate de informații clasificate.
  Dacă este cazul, protecția împotriva virușilor va fi instalată pe dispozitiv de către organizație. Asigurați-vă că dispozitivul este conectat periodic la rețeaua instituției pentru a permite actualizarea anti-virusului. Nu dezactivați protecția antivirus.
  Dispozitivul nu trebuie să fie conectat la rețele non-corporative, cum ar fi wireless sau Internet, cu excepția cazului în care este utilizată o rețea VPN (Virtual Private Network/Rețea Virtuală Privată). Când vă aflați în locuri publice, asigurați-vă că ați amplasat dispozitivul astfel încât utilizatorii neautorizați să nu poată vizualiza ecranul sau să facă fotografii sau videoclipuri ecranului.
  2.2. Utilizarea dispozitivelor mobile personale
  Costul redus și disponibilitatea generală a unor astfel de dispozitive au alimentat dorința angajaților și a altor părți interesate de a-și folosi propriile dispozitive pentru a le folosi în
  interes de serviciu. Aceasta este denumită în mod obișnuit ,,Îți aduci propriul dispozitiv” (BYOD). În unele cazuri, acest lucru poate oferi o flexibilitate sporită și poate elimina necesitatea ca angajatul să transporte mai multe dispozitive în mod regulat.
  Cu toate acestea, conceptul de a permite unui angajat să utilizeze propriul dispozitiv (dispozitive) în scopuri de serviciu poate avea ca rezultat necesitatea ca astfel de dispozitive să fie supuse unor controale suplimentare în plus față de cele care există în mod obișnuit pentru un dispozitiv de consum.
  Problemele comune și problemele de securitate cu BYOD pot include:
  • utilizarea aparatului de către alți membri ai familiei
  • stocarea implicită a datelor în facilitățile copiilor de rezervă în cloud
  • expunerea crescută la pierderi potențiale în situații sociale, de ex. pe plajă, într-un bar
  • acces potențial la site-uri care nu respectă politica de utilizare acceptabilă a organizațiilor
  • conectarea la rețele nesigure, de exemplu rețele wireless nesecurizate
  • inexistența unui anti-virus
  • instalarea de aplicații potențial dăunătoare pe dispozitiv (de multe ori fără ca utilizatorul să fie conștient de faptul că este malware)
  Aceste aspecte trebuie luate în considerare atunci când se evaluează caracterul adecvat al oricărui dispozitiv de a stoca datele confidențiale ale organizației.
  Proprietarul dispozitivului și organizația vor decide dacă un anumit dispozitiv va fi utilizat în scopuri comerciale. Această utilizare nu este obligatorie, iar angajatul are dreptul de a decide dacă controalele suplimentare introduse pe dispozitiv de către organizație sunt acceptabile și, prin urmare, dacă aceștia aleg să utilizeze dispozitivul în scopuri comerciale.
  Este important ca măsurile stabilite în această politică să fie respectate în orice moment în utilizarea și transportul dispozitivelor mobile BYOD. Persoanele fizice nu trebuie să utilizeze propriile dispozitive pentru a ține și prelucra informații despre instituție decât dacă au depus o cerere în acest sens și această solicitare a fost aprobată oficial. Este politica instituției să evalueze fiecare cerere BYOD în mod individual, pentru a stabili:
  • identitatea persoanei care face cererea
  • motivul cererii
  • datele care vor fi păstrate sau procesate pe dispozitiv
  • dispozitivul specific care va fi utilizat
  Principiul general al acestei politici este că gradul de control exercitat de organizație asupra dispozitivului BYOD va fi proporțional cu gradul sensibilității datelor deținute de acesta.
  Pentru a asigura că datele sale sunt protejate în mod adecvat, este important ca instituția să poată monitoriza și să verifice nivelul de conformitate cu această politică. Nivelul de monitorizare și de audit va fi adecvat clasificării informațiilor deținute pe dispozitiv.
  Metodele și calendarul monitorizării și auditului vor fi astfel încât intimitatea proprietarului dispozitivului să nu fie afectată și, în toate cazurile, cu respectarea legislației în materia protecției datelor cu caracter personal. În general, monitorizarea utilizării în afara programului de lucru va fi evitată.
  În cazul în care dispozitivul este pierdut sau furat, proprietarul trebuie să informeze conducerea cât mai curând posibil, oferind detalii despre circumstanțele pierderii și sensibilitatea informațiilor stocate pe acesta. Instituția își rezervă dreptul de a șterge de la distanță dispozitivul, dacă este posibil, ca măsură de precauție. Aceasta poate implica ștergerea datelor personale ale proprietarului dispozitivului.
  La părăsirea organizației, proprietarul dispozitivului trebuie să permită ca dispozitivul să fie auditat și să fie eliminate toate datele și aplicațiile instituției.
 3. Consecințe
  Nerespectarea prezentei Politici de către angajații instituției sau alți colaboratori externi poate conduce către sancțiuni disciplinare (inclusiv încetarea contractului de muncă), rezilierea contractelor și, în funcție de circumstanțe, acționarea în instanță pentru recuperarea integrală a prejudiciilor aduse instituției ca urmare a nerespectării prezentei Politici. Când există suspiciunea unor activități ilegale (cum ar fi, exemplificativ, sustragerea documentelor, copierea, distribuirea, transferul bazelor de date), instituția va denunța activitatea infracțională organelor legii pentru tragerea la răspundere penală a făptuitorului.
  Prezenta Politică va fi adusă de către conducerea instituției la cunoștința tuturor angajaților, colaboratorilor sau a altor terți.