Nume Document

Politică de confidențialitate

Politica privind accesul la date

Politica privind facilitarea exercitării drepturilor persoanelor vizate

Politica privind gestionarea datelor cu caracter personal

Politica privind managementul incidentelor de securitate

Politica privind păstrarea datelor cu caracter personal

Politica privind securitatea informației

Politica privind utilizarea dispozitivelor de supraveghere si inregistrare video

Politica privind utilizarea dispozitivelor mobile

Politica privind utilizarea internetului și a e-mail-ului

Politica Site GDPR

Nume Document

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA STERGEREA DATELOR

Fișier

CERERE OPOZITIE PRELUCRARE DATE

CERERE PORTABILITATE DATE

CERERE RESTRICTIONARE DATE

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA STERGEREA DATELOR